FORTROLIGHEDSPOLITIK


Samtykke

Ved accept af disse persondatabetingelser giver du OliOli samtykke til behandling af dine persondata som beskrevet i disse betingelser.

Persondata ved køb

Første gang du køber en vare hos OliOli, bliver du registreret som kunde. De personlige oplysninger vi registrerer er navn og e-mail, samt hvilke produkter du køber. Disse oplysninger opbevares ikke krypteret, og de transmitteres heller ikke i krypteret form. OliOli lagrer ikke dine kreditkortoplysninger. Personoplysningerne anvender vi til at ekspedere din ordre og lagrer af hensyn til regnskabslovgivningen oplysningerne i en periode på 5 år fra dit seneste køb. Når du har købt en vare hos OliOli, kan din e-mailadresse også blive anvendt til at fremsende tilbud for lignende produkter eller services. Herudover registrerer vi, at du har accepteret vores betingelser, samt i hvilket omfang du har accepteret, at OliOli sender dig e-mails. Såfremt du har valgt at modtage vores nyhedsbrev, anvender vi også dine oplysninger til udsendelse af nyhedsbrevet. I så fald lagrer vi disse oplysninger, indtil du eventuelt framelder modtagelsen af nyhedsbrevet. De oplysninger, vi registrerer i forbindelse med dit køb og din adfærd på OliOli, vil kunne blive brugt i forbindelse med udarbejdelse af statistik, markedsundersøgelser og en forbedret brugeroplevelse. Personoplysninger til tredjepart udleveres udelukkende i det omfang og med det formål at forbedre kundens oplevelse på olioli.dk eller i OliOli-App’en.

Persondata i forbindelse med brugerprofil

Det er nødvendigt at oprette en brugerprofil for at foretage køb hos OliOli. Men det er ikke nødvendigt at købe hos OliOli for at oprette en brugerprofil. Når du opretter en brugerprofil, kan du frivilligt registrere en række oplysninger om dig selv. Nogle af disse oplysninger er obligatoriske i forbindelse med en brugerprofil. De påkrævede oplysninger er dit navn og din e-mail adresse. Vi registrerer også, hvilke produkter du køber via din brugerprofil. Disse obligatoriske oplysninger anvender vi på samme måde som oplysninger, du måtte afgive i forbindelse med et køb (se afsnit 2, ‘Persondata ved køb’). Herudover anvender vi din e-mail adresse til at identificere din brugerprofil. Vi lagrer de obligatoriske oplysninger i en periode på 5 år fra dit seneste log ind. Såfremt du har valgt at modtage vores nyhedsbrev, anvender vi også dine oplysninger til udsendelse af nyhedsbrevet.

Frivillige oplysninger i forbindelse med din brugerprofil

Når du har oprettet en brugerprofil hos OliOli, har du mulighed for frivilligt at tilknytte en række oplysninger til din brugerprofil ud over de obligatoriske oplysninger (se afsnit 3, ‘Persondata i forbindelse med brugerprofil’). [Du har også mulighed for at knytte et billede til din brugerprofil. Du skal være opmærksom på, at et sådant billede alene må vise dig og ikke andre personer, medmindre du har fået tilladelse til brugen fra disse andre personer. Du skal være opmærksom på, at andre brugere af OliOli kan se dit billede. Billede anvendes herudover ikke af OliOli.] OliOli er ikke ansvarlig for brugernes kommentarer eller anden information disse måtte tilføje på OliOli.dk eller i OliOli app’en.

Brugernavn

Såfremt du ikke har anført et særligt brugernavn, vil vores side automatisk foreslå et brugernavn baseret på det navn, du angiver.

Logstatistik

For at højne brugeroplevelsen anvender OliOli logstatistik til eksempelvis at identificere, hvilke abonnementer som sælger bedst. I vores app bruger vi også statistik til eksempelvis at se hvilke instruktører og lydfiler der er mest populære, og hvordan vi kan forbedre vores app baseret på brugeradfærd.

Indsigt og berigtigelse

Du kan ved at rette henvendelse til OliOli få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvilket formål behandlingen har, hvem der modtager oplysningerne, og hvorfra oplysningerne stammer. Hvis du opdager, at de oplysninger, som OliOli har registreret om dig, er fejlbehæftede eller vildledende, opfordres du til at rette henvendelse til OliOli, der vil foretage en rettelse af oplysningerne.

Sletning eller spærring af din profil

Du kan slette din profil ved at henvende dig til vores support på olioli@olioli.dk. Du skal være opmærksom på, at alt indhold under din profil kan blive slettet. Selvom din brugerprofil bliver slettet, gemmer vi af regnskabsmæssige hensyn de obligatoriske oplysninger (jf. afsnit 3, ‘Persondata i forbindelse med brugerprofil’) i en periode på op til 5 år fra sletningen. Profilen er dog ikke tilgængelig, hverken for dig eller andre brugere. OLIOLI FORBEHOLDER SIG RET TIL AT SPÆRRE FOR BRUGEN AF DIN PROFIL OG / ELLER SLETTE DENNE, SÅFREMT PROFILEN ELLER INDHOLD LAGT PÅ OLIOLI.DK ELLER PÅ OLIOLI-APP’EN UNDER DENNE PROFIL EFTER VORES VURDERING ER STØDENDE, SEKSUELT ORIENTERET, DISKRIMINERENDE, RACISTISK, UETISK, ELLER PÅ ANDEN MÅDE KAN VIRKE STØDENDE. HERUDOVER VIL OVERTRÆDELSER AF LOVGIVNINGEN, BRUD PÅ TREDJEMANDS RETTIGHEDER OG ELLER HANDLINGER I STRID MED OLIOLIS FORMÅL MEDFØRE SLETNING AF PROFILEN. SÅFREMT INDHOLD DER ER OFFENTLIGGJORT VIA EN BRUGERPROFIL PÅ OLIOLI.DK ELLER OLIOLI-APP’EN INDEHOLDER OPLYSNINGER OM TREDJEMAND, KAN DETTE SLETTES EFTER TREDJEMANDS HENVENDELSE TIL OLIOLI ELLER PÅ OLIOLIS INITIATIV. DU GIVER VED DIN ACCEPT AF DISSE PERSONDATABETINGELSER OLIOLI FULDMAGT TIL AT FORETAGE EN SÅDAN SLETNING. Som bruger af OliOli opfordres du altid til at orientere vores supportafdeling, hvis du finder indhold, der kan høre under ovenstående kategorisering.

Videregivelse af persondata

OliOli videregiver alene persondata, i det omfang det er beskrevet i disse betingelser. Herudover sker der ikke videregivelse af persondata. OliOli forbeholder sig dog ret til at videregive dine persondata i forbindelse med hel eller delvis overdragelse af virksomheden OliOli. Erhverver vil i disse tilfælde skulle overholde disse betingelser.

Nyhedsbrev

I forbindelse med at du accepterer at OliOli sender dig nyhedsbreve, indsamler OliOli statistik over, hvilke links der klikkes på i nyhedsbrevet.

Dataansvarlig

OliOli er dataansvarlig i forhold til de data, som registreres i forbindelse med køb på olioli.dk og OliOli-App’en og de data, som registreres i forbindelse med en brugerprofil på olioli.dk eller på OliOli-App’en (jf. afsnit 3, ‘Persondata i forbindelse med brugerprofil’) samt registrering af cookies og IP-adresse. For øvrigt indhold, som du lægger på olioli.dk, er du selv dataansvarlig.

Lovvalg og værneting

Disse betingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der udspringer af disse betingelser, skal afgøres efter gældende dansk lovgivning ved de danske domstole med sædvanlig appel mulighed.