Forudsætninger for brug af OliOli

Du skal have adgang til en tablet eller smartphone der er kompatibel med OliOlis app samt internet-adgang, for at kunne benytte OliOlis’ app (tjenesten).

Den af OliOli opkrævede abonnementspris omfatter alene brug af tjenesten og ikke evt. udgifter (til f.eks. internet og telefon) du måtte have ved brug af tjenesten.

Aftalevilkår og oplysningspligt

Du kan altid finde de gældende salgsbetingelser på olioli.one. Ved køb i OliOli-app’en til Android-enheder modtager du også en kvittering fra OliOli og ved køb gennem OliOli til iOS (iPad, iPad mini, iPad Pro, iPhone og iPod) modtager du en kvittering fra iTunes.

For at blive abonnement skal du være over 18 år. Mindreårige må kun bruge tjenesten under opsyn af en voksen.

Du skal sikre at de oplysniger du giver om dig selv ved oprettelse af abonnement er korrekte, aktuelle og fuldstændige og du har pligt til løbende at holde disse oplysninger opdaterede.

Efter oprettelse af dit abonnement betaler du løbende for brug af tjenesten, enten ved at prisen for abonnementet trækkes på betalings- eller kreditkort oplyst af dig, eller ved betaling via særskilt abonnement hos en af OliOlis  samarbejdspartnere, med mindre der er tale om et tidsbestemt abonnement, hvorfor dette automatisk vil blive lukket når perioden ophører.

Andre former for betaling kan forekomme hos OliOlis samarbejdspartnere.

Evt. tillægsabonnementer betales på samme vis som hovedabonnementet.

Betaling

Køb af abonnement til OliOli foregår igennem enten Apple Appstore, Google Play store eller på OliOli’s webshop. Abonnementet er forudbetalt, og du betaler et beløb pr. måned, som giver dig adgang til app’en i en ubegrænset periode, for retten til at streame lydfiler blandt de lydfiler, der er tilgængelige hos OliOli.

Du kan altid administrere dit abonnement i iTunes, Google Play eller logge ind på din konto på www.olioli.dk.

Fortrydelsesret

Købet er ikke omfattet af reglerne om 14 dages fortrydelsesret, idet første levering sker digitalt umiddelbart efter, at købet er gennemført. Når du accepterer købet, giver du samtidig samtykke til at levering begynder uden ophold.

Reklamationsret

Du har to (2) års reklamationsret. Hvis du modtager en forkert vare i forhold til din bestilling, eller der er andre problemer med din vare, skal du reklamere inden for rimelig tid, efter du har konstateret manglen. Reklamationer skal meddeles til OliOlis supportafdeling. OliOli forbeholder sig ret til at afhjælpe en mangel/erstatte med en ubeskadiget vare frem for at betale købesummen tilbage.

Ophavsrettigheder

Lydfilerne tilhører tredjemand og er beskyttet i henhold til dansk og/eller international lov om ophavsret. Enhver form for kopiering, distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne blive forfulgt retsligt af OliOli og/eller ophavsmanden. Du har ingen rettigheder til kommercielt brug, salg, videresalg, distribution, promovering af indhold eller anden form for videredistribution af indholdet, på nogen måde. HANDLINGER I STRID MED OPHAVSRETTIGHEDERNE VIL RESULTERE I RETSFORFØLGELSE.

Systemkrav

Brug af lydfiler m.v. købt hos OliOli forudsætter, at du er i besiddelse af udstyr såsom en computer, tablet eller smartphone med internetadgang og særligt software, hvilket kan medføre særlige udgifter for brugeren.

Brugen kan kræve, at du fra tid til anden foretager opdateringer eller opgraderinger af software og hardware. Da brug af lydfiler m.v. købt hos OliOli kræver hardware, software og Internetadgang, kan disse faktorer have indvirkning på din mulighed for at benytte det købte. Du anerkender og er indforstået med, at sådanne systemkrav, der fra tid til anden kan ændres, er dit eget ansvar.

Overførsel af digitalt indhold kræver en internetforbindelse. Vær opmærksom på at dette kan medføre ekstra omkostninger. Det er kundens eget ansvar at tilkøbe sig internet- eller data-abonnement for at muliggøre overførsler af digitalt indhold.

Brug af rabat eller gavekort

Gavekort og rabatkoder udstedt af OliOli, kan benyttes som betalingsmiddel for tjenesten. Udnyttelse af gavekort/rabatkode kræver, at man enten opretter sig som ny kunde hos OliOli og samtidig indtaster sin gavekorts/rabat-kode. Hvis man ikke ønsker at fortsætte som betalende kunde, kan man frit afmelde sig inden udløb af den periode, som gavekortet/rabatkoden dækker, og tjenesten vil automatisk ophøre ved udløb. Der vil således ikke blive trukket noget på betalings- eller kreditkortet. Hvis man ikke framelder sig OliOli inden udløb af den periode som gavekortet/rabatkoden dækker, vil abonnementet automatisk fortsætte til normalpris, medmindre gavekortet/rabatkoden er indløst som et tidsbestemt abonnement, hvorfor denne automatisk vil ophøre når perioden afsluttes, og adgang til OliOli vil blive lukket. Gavekort/rabatkode er ikke refunderbart, kan ikke ombyttes til kontanter, og kan af tekniske årsager ikke benyttes, hvis tjenesten betales via en af OliOlis samarbejdspartnere. Et gavekort/en rabatkode kan ligeledes ikke overdrages til anden person, når det først er taget i brug. OliOli har ikke ansvar for bortkomne eller mistede gavekort/rabatkoder

Gratis prøveperioder

For at lade nye eller visse tidligere medlemmer prøve tjenesten, kan OliOli tilbyde gratis prøveperioder. OliOli afgør suverænt, hvorvidt betingelserne for en gratis prøveperiode er opfyldt, og vi kan begrænse adgangen til gratis prøveperioder for at forhindre, at de misbruges. Vi forbeholder os retten til at ophæve den gratis prøveperiode og sætte din konto i bero, såfremt vi vurderer, at du ikke opfylder betingelserne. Medlemmer med et eksisterende eller nyt OliOli abonnement opfylder ikke betingelserne. Vi kan bruge oplysninger såsom enheds-id, betalingsmåde eller en konto-e-mailadresse, som bruges med et eksisterende eller nyt OliOli abonnement, med henblik på at afgøre, hvorvidt du opfylder betingelserne. Der kan være begrænsninger for kombinationer med andre tilbud.

Adresseoplysninger

Det er dit ansvar at sørge for, at din e-mail adresse og øvrige personlige oplysninger er korrekte, og du er forpligtet til løbende at opdatere dine oplysninger, såfremt der sker ændringer i disse.

Al korrespondance fra OliOli, herunder korrespondance vedrørende abonnementsfornyelse, ændringer i priser m.v. vil blive fremsendt til den angivne e-mail adresse. OliOli fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med, at du ikke modtager e-mails, som er fremsendt til den af dig angivne e-mail adresse. Så længe du er abonnent kan OliOli sende dig emails i forbindelse med dit abonnement.

Betingelser for abonnementet

Abonnementet er underlagt nærværende betingelser. Hvis disse betingelser ændrer sig, vil du modtage en e-mail, der gør opmærksom på ændringerne. Abonnementet må alene bruges af privatpersoner til egne private formål. Brugen af OliOlis tjeneste er personlig. Brug af tjenesten til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge er ikke tilladt. Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af tjenestens indhold er forbudt. Du må ikke kunstigt øge antallet af lytninger/downloads, overdrage dit brugernavn og password til tredjemand, omgå tekniske mekanismer, som er implementeret for at beskytte tjenesten mod rettighedskrænkelser, herunder kopiering/reproduktion/distribution eller benytte tjenesten i strid med gældende ret og lov. OliOli er berettiget til at lukke adgangen til tjenesten, såfremt OliOli finder grund til at tro, at tjenesten misbruges.

Opsigelse og automatisk forlængelse

Apple App Store:

Abonnementsperioder er 1 måned. Dit abonnement fornyer sig selv hver måned.

Betaling vil blive opkrævet fra din iTunes konto ved bekræftelse af købet.

Abonnement fornyer automatisk, medmindre automatisk fornyelse er slået fra mindst 24  timer før udløbet af den nuværende periode.

Der vil blive opkrævet for fornyelse inden for 24 timer før udløbet af den indeværende periode.

Du kan opsige dit abonnement i din iTunes konto.

Google Play Store:

Abonnementsperioder er 1 måned. Dit abonnement fornyer sig selv hver måned.

Betaling vil blive opkrævet fra din Google Play konto ved bekræftelse af købet. Abonnement fornyer automatisk, medmindre automatisk fornyelse er slået fra mindst 24 timer før udløbet af den nuværende periode. Der vil blive opkrævet for fornyelse inden for 24 timer før udløbet af den indeværende periode.

Du kan opsige dit abonnement ved at gøre følgende:

1. Gå til play.google.com/store/account

2. Find det abonnement, du vil opsige.

3. Klik på Opsig abonnement.

www.olioli.one

Log ind med din mail og adgangskode og administrer dit abonnement.

Dit abonnement forlænges automatisk, indtil det opsiges. Forlængelse sker for samme periode, som hidtil tegnet til den til enhver tid værende dagspris og på de aktuelt gældende abonnementsbetingelser.

Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse af abonnementet, og du vil fortsat blive opkrævet eventuelle udeståender.

OliOli forbeholder sig ret til at lukke for abonnementsløsningen med én måneds varsel.

Lovvalg og værneting

Disse betingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der udspringer af disse betingelser, skal afgøres efter gældende dansk lovgivning ved de danske domstole med sædvanlig appel mulighed.

OliOli ApS

CVR-nr.: 38 44 48 24

Jakob Dannefærds Vej 12, 4. th

1973 Frederiksberg C